Beste wethouder Zorg

Beste wethouder Zorg,

Gister was ik op het spreekuur bij de burgemeester. Ook bij u wil ik graag aandacht vragen voor de enorme onderschatting van het lachgas gebruik en de schade die het aanricht in Amsterdam. Natuurlijk is alcohol een groter probleem in de stad. Maar zeker niet onder jongeren onder de 18. Bij die groep is momenteel lachgas echt middel nummer 1. En daar richt het elke dag enorme schade aan op de ontwikkeling van de hersenen. En deze generatie maakt hier vaak voor het eerst kennis met drugs en drugsdealers. Het is vrijwel zeker een opmaat naar coke, xtc en ghb. En de ballonnen die er door in de natuur komen als drugsafval is nu al een groter probleem dan die met helium worden opgelaten bij bijv. huwelijken. Hier is echt meer aandacht voor nodig.

Nu lijkt er een algeheel landelijk verbod aan te komen op lachgas. Zo’n verbod zal de handel lucratiever maken en het gebruik spannender. Het aantal verkooppunten zal er niet door afnemen. Maar het stelt wel een duidelijke norm. Dat is een goed idee. Qua verbod zou ik het hierdoor gelijkstellen aan bier. En dus niet geheel verbieden, maar wel een norm stellen. Maar niet de illusie hebben dat een verbod het gebruik zal verminderen. Dat moet echt vanuit de gebruiker zelf komen.

Maar waar het momenteel aan ontbreekt is goede voorlichting. Al jaren vindt er geen effectieve voorlichting plaats richting lachgas gebruikers onder de 18 en jong volwassenen. Misschien dus ook wel niet zo gek dat we wereldwijd koploper zijn in lachgas gebruik. Er rust ons dus een hele verantwoordelijkheid op de schouders.

Kunt u samen met mij er voor zorgen dat we in Amsterdam en landelijk voorop gaan lopen in lachgas voorlichting? Ik heb hiervoor inmiddels een lachgas voorlichtingscampagne ontwikkeld. Verspreiding kan via social media ads of posters in buurtcentra, scholen en sportverenigingen. Kan ik deze campagne eens aan u presenteren? Ik doe die allemaal om niet tijdens mijn sabbatical.

Ik heb me het afgelopen jaar tijdens mijn sabbatical verdiept in lachgas. De afgelopen 10 jaar was ik docent aan de HvA. Ik ben afgelopen jaar in totaal bij 5 groepsgesprekken geweest waarbij GGD, Jellinek, Politie, Handhaving, Straatcoaches, Buurtbewoners, Docenten en jongeren aanwezig waren. En af en toe een beleidsmaker. Op basis hiervan ben ik tot inzichten gekomen die verwerkt zijn in de voorlichtingscampagne die ik graag met u wil delen.

Graag hoor ik van u of u interesse heeft,

JoChen