Ik heb bijna een jubileum te vieren: 15 jaar HBO-docent aan de opleidingen Communicatie en Creative Business van de Amsterdam University of Applied Sciences.

Graag deel ik 15 inzichten die ik heb opgedaan waarmee ik een uitstekende onderwijskwaliteit kan leveren:

1. Ik geef zoveel als mogelijk individuele aandacht aan de student, dus ik maak de groep zo klein mogelijk. Want des te meer aandacht je geeft des te sneller een student groeit.

2. Ik probeer maximaal sensitief te zijn voor signalen die een student afgeeft.

3. Ik laat een student goed stil staan bij waarom een student ├╝berhaupt studeert, want vrijwel al het leren begint bij het inzicht waarom je leert.

4. Ik breng samen met de student voortdurend de situatie van de student in kaart, dus: 1. hoe staat het met de motivatie (waarom leer ik?), 2. de voortgang (wat leer ik?) en 3. de manier waarop de student wil leren (hoe leer ik?).

5. Ik interpreteer vervolgens deze situatie samen met de student. Dus ik sta samen stil bij wat de betekenis is van hoe de student er op dat moment voor staat in de studie.

6. Ik beslis op basis van deze situatie plus de interpretatie in overleg met de student, wat de beste volgende stap is.

7. Ik maak samen met de student helder waar deze vervolgstap precies uit bestaat en wanneer die is behaald.

8. Ik bied de student keuze in wat de student wil leren.

9. Ik bied de student keuze in hoe de student wil leren.

10. Ik geef veel ruimte voor de eigen interesses van de student, want dit kan enorm helpen bij de motivatie om te leren en het inzicht waarom de student leert.

11. Ik bied de student inspiratie door de student kennis te laten maken met andere perspectieven, wat bestaat maar onbekend is, en wat haalbaar is. Ik breng de student hiervoor bijvoorbeeld in contact met mensen uit de beroepspraktijk of ik deel eigen ervaringen.

12. Ik zorg ervoor dat een student niet volledig afhaakt of uitvalt en dat er ook extra uitdagingen zijn voor als de student de smaak te pakken heeft en wil versnellen.

13. Ik leer studenten onder mijn begeleiding met elkaar samenwerken en ik werk zelf ook samen met collega docenten om te zien hoe zij doceren en met mensen die werkzaam zijn in de beroepspraktijk.

14. Ik benader studenten zoals ik zelf ook benaderd wil worden, ik geef hierin het goede voorbeeld en ik geef studenten de absolute garantie dat ze voor mij niet bang hoeven te zijn en zich absoluut veilig bij mij kunnen voelen. Ik ga nooit de bron zijn van enige vorm van ellende in hun leven, maar wel een bron van positiviteit waar je je aan kunt optrekken. Eventuele onvoldoendes die ik geef zijn terecht, geen verrassing en worden begrepen.

15. Ik zorg dat ik door de student gezien wordt als iemand waar je wat van kunt leren, dus als iemand die een bepaalde relevante en aantoonbare expertises heeft, en dat ik dit ook kan overbrengen.

Eigenlijk allemaal heel vanzelfsprekend. Maar niet makkelijk om in de praktijk te brengen. Docent zijn is echt een ambacht.